Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Klynge G består af en 1 fælles bestyrelse med repræsentanter for de enkelte huse. Vi mødes 4 gange om året på skift i husene.

Sådan samarbejder vi med forældrene

I Høje-Taastrup Kommune anvender vi Rambøll Dialog, som er et databaseret og fælles redskab for personale og forældre til at understøtte den gode forældresamtale om jeres barns trivsel, læring og udvikling.

Det foregår ved, at I før en samtale om jeres barn, inviteres til at besvare et spørgeskema, som I får tilsendt som et link i en mail.

Der er spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns kompetencer ud fra:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Natur og naturfænomener

Der er også spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns generelle trivsel og sundhed, samt jeres vurdering af det pædagogiske miljø i Børnehuset Trille-Tumle. Skemaet er udformet, så det følger et barns almindelige udvikling, og spørgsmålene ændrer sig derfor i takt med, at barnet bliver ældre.

Der vil være en årlig samtale om jeres barn, der tager udgangspunkt i jeres svar og personalets svar på de samme spørgsmål.
Sprogtrappen er et andet pædagogisk redskab, som anvendes i Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud. Redskabet vurderer jeres barns sproglige udvikling og anvendes ved den obligatoriske sprogvurdering ved 2 år. Sprogtrappen udarbejdes af pædagogisk personale, og resultaterne deles med jer til en forældresamtale. Ud fra resultaterne i Sprogtrappen taler vi sammen om fokuspunkter og indsatser i forhold til jeres barns sproglige udvikling.

Når jeres barn fylder 4 og 5 år, foretager vi desuden en obligatorisk sprogvurdering, der vurderer jeres barns sproglige forudsætninger for at lære at læse. Denne vurdering overleverer vi sammen med jer til jeres barns kommende SFO og skole.

Læs gerne mere her: Sprogtrappen

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af 3-4 institutioner.

Vi er en del af Klynge G, der udover Børnehuset Trille-Tumle også består af daginstitutionerne Børnehuset ABC, Satellitten, Solhøj og Universet.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen.

Valget afholdes i andet kvartal, og man vælges for to år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst. Der afholdes cirka 4 møder om året.

På infotavler i husene og på AULA vil I kunne finde mailadresser på bestyrelsesmedlemmerne.

Forældremøder afholdes 1 gang om året i maj/juni.

Børnehuset Trille-Tumle
Græshøjvej 4B-C
2640 Hedehusene

Telefon nr. 43 35 30 10

Leder: Christine Blum
Mail: christinebl@htk.dk

Klyngeleder for Klynge G: Susanne Henriksen
Mail: susannehe@htk.dk 

Mandag - torsdag 6.30 - 17.00
Fredag 6.30 - 16.30

Lukkedage