Om os

Børnehuset Trille-Tumle - en integreret institution med fokus på krop, sanser og bevægelse

I januar 2024 slår Børnehuset Trille-Tumle dørene op for børn i alderen 0-6 år fordelt i to pyramideformede bygninger, som ligger I Hedehusene ved siden af den tidligere Hedehusene Skole.

Vi vægter at være ét samlet dagtilbud, hvor alle børnene er vores fælles ansvar. I hver bygning er der plads til fire børnegrupper af 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn. På sigt vil husene opdeles som et vuggestuehus og et børnehavehus.

I Børnehuset Trille-Tumle har vi fokus på, at vi udvikler det hele menneske. Vi hjælper børnene til at kunne skabe gode venskaber, inkludere hinanden, drage omsorg for hinanden, have empati samt anerkende og respektere hinanden. Det er værdier og egenskaber, der er et godt fundament for børnene videre færden i livet.
Aktiviteterne i dagligdagen afspejler Trille-Tumle husets faglige fokus på ”krop, sanser og bevægelse”, som bliver en bærende faktor i den pædagogiske hverdag. Der tages udgangspunkt i at hjælpe børnene med at lære på den mest naturlige måde – nemlig med hele kroppen. Øget fokus på bevægelse er vigtig for børnenes trivsel og udvikling, både fysisk psykisk, kognitivt og socialt.

Vi lægger stor vægt på, at dagtilbuddets pædagogik bygges op omkring et stærkt fagligt funderet grundlag. Vi vil være en fantastisk arbejdsplads med høj faglighed, stærke samarbejde og glade voksne – det skaber nemlig det bedste grundlag for børnene trivsel og udvikling i dagligdagen.

Mere om Børnehuset Trille-Tumle

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg