Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os

Om os

Børnehuset Trille-Tumle - en integreret institution med fokus på krop, sanser og bevægelse

I januar 2024 slår Børnehuset Trille-Tumle dørene op for børn i alderen 0-6 år fordelt i to pyramideformede bygninger, som ligger I Hedehusene ved siden af den tidligere Hedehusene Skole.

Vi vægter at være ét samlet dagtilbud, hvor alle børnene er vores fælles ansvar. I hver bygning er der plads til fire børnegrupper af 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn. På sigt vil husene opdeles som et vuggestuehus og et børnehavehus.

I Børnehuset Trille-Tumle har vi fokus på, at vi udvikler det hele menneske. Vi hjælper børnene til at kunne skabe gode venskaber, inkludere hinanden, drage omsorg for hinanden, have empati samt anerkende og respektere hinanden. Det er værdier og egenskaber, der er et godt fundament for børnene videre færden i livet.
Aktiviteterne i dagligdagen afspejler Trille-Tumle husets faglige fokus på ”krop, sanser og bevægelse”, som bliver en bærende faktor i den pædagogiske hverdag. Der tages udgangspunkt i at hjælpe børnene med at lære på den mest naturlige måde – nemlig med hele kroppen. Øget fokus på bevægelse er vigtig for børnenes trivsel og udvikling, både fysisk psykisk, kognitivt og socialt.

Vi lægger stor vægt på, at dagtilbuddets pædagogik bygges op omkring et stærkt fagligt funderet grundlag. Vi vil være en fantastisk arbejdsplads med høj faglighed, stærke samarbejde og glade voksne – det skaber nemlig det bedste grundlag for børnene trivsel og udvikling i dagligdagen.

Mere om Børnehuset Trille-Tumle

Høje-Taastrup Kommune har valgt at inddele daginstitutionerne i klynger. Børnehuset Trille-Tumle hører til klynge G sammen med daginstitutionerne Børnehuset ABC, Universet, og Solhøj.

Adresse:
Græshøjvej 4b - 4c
2640 Hedehusene

Telefonnummer: 43 35 30 10

Pædagogisk Leder af Børnehuset Trille-Tumle: Christine Blum
E-mail: Christinebl@htk.dk

Klyngeleder for klynge G: Susanne Henriksen
E-mail: SusanneHe@htk.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag: 06.30 – 17.00
Fredag: 06.30 – 16.30

Børnehuset Trille-Tumle faglige profil vil tage udgangspunkt i læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”.

Daginstitutionsnavn er inspireret af det anerkendte og allerede profilerede bevægelsesprojekt Trille & Tumle, som bliver en bærende faktor i den pædagogiske hverdag. Der tages udgangspunkt i at hjælpe børnene med at lære på den mest naturlige måde – nemlig med hele kroppen. Øget fokus på bevægelse er vigtig for børnenes trivsel og udvikling, både fysisk psykisk, kognitivt og socialt. Den faglige værdi i Trille-Tumle projektet består i særdeleshed i at koble bevægelse og motorik ind i hverdagen. Læs mere om Trille-tumle - børn i bevægelse.


Det pædagogiske fundament vil tage afsæt i metoder som COS, NEST, KIDS (dette er pædagogiske redskaber som bruges til at understøtte pædagogikken og børnene trivsel) og naturligvis loven om pædagogiske læreplaner. I dagligdagen vil der være fokus på at skabe trygge rammer for børnene, der understøtter deres nysgerrighed og lyst til at undersøge verden. Både de fysiske rammer i institutionen og de pædagogiske aktiviteter vil indbyde til bevægelse og sansestimulering.

I området omkring Børnehuset Trille-Tumle er der gode aktivitetsmuligheder, der understøtter den faglige profil. Med en stor fodboldbane, et springcenter, en gymnastiksal. Som der etableres et samarbejde med, mulighederne mange. Derudover vil der i Børnehuset Trille-Tumle en klatrevæg og et værkstedsrum, en bålplads og vild natur, hvor børnene kan få gode oplevelser i forhold til at sansning og motoriske kompetencer.

Kom gerne os se vores dejlige hus og hør om vores visioner for det gode børneliv.

Overvejer I at skrive jeres barn op i Børnehuset Trille Tumle, eller har I fået plads, er I meget velkommen til at komme og besøge os.

Vi har rundvisning hver fredag kl. 10.00 

I Trille Tumle værner vi om nærværet med børnene, og vægter højt at skabe så få forstyrrelser for samværet mellem børn og voksne som muligt. Derfor har vi én rundvisning om ugen.

Ring gerne til os inden, så vi ved at I kommer. 

Børnehuset Trille-Tumle er en del af klynge G, der består af: Børnehuset ABC, Solhøj, Børnehuset Universet og det nyeste skud på stammen: Børnehuset Trille-Tumle.

Geografisk placering:

Klynge G er placeret i Hedehusene omgivet af parcelhuse, rækkehuse og lejlighedskomplekser med mange alsidige legepladser og motorikbaner. Der er gode stisystemer i området, som blandt andet fører ud til Hedeland, Nærheden og Springcenteret. Desuden er der busser tæt fra Hedehusene st., Høje-Taastrup og Roskilde.

Børnehuset Trille-Tumles geografiske placering er klos op ad det tidligere Hedehusene Skole (bygningerne blev tidligere brugt som SFO).

Samarbejde med lokalsamfundet

I klynge G arbejder vi tæt sammen med samfundet omkring os. Ud over overgangsarbejdet mellem dagtilbud og SFO/skole, arbejder vi også sammen med det bolig-sociale område, som vi er en del af. Vi benytter blandt andet gymnastiksalen på den tidligere Charlotteskolen og samarbejder med Klubben, hvor vi har adgang til sal, hoppeborg og deres lille bus, hvis den er ledig.

Vi vil arbejde på at etablere samarbejde med biblioteket, plejehjemmet, sprogskolen, sundhedsplejen, skolen, SFO, klubben og det boligsociale område. Det kan være et foredrag om kultur, en tur til en anden kommune, hvor vi kan dele viden, eller det kan være teater for de små, som klubben afholder, temauger på tværs mellem skolen og institutionerne samt besøg og leg på plejehjemmet eller besøg af plejehjemmet.

Børnehuset Trille-Tumle
Græshøjvej 4B-C
2640 Hedehusene

Telefon nr. 43 35 30 10

Leder: Christine Blum
Mail: christinebl@htk.dk

Klyngeleder for Klynge G: Susanne Henriksen
Mail: susannehe@htk.dk 

Mandag - torsdag 6.30 - 17.00
Fredag 6.30 - 16.30

Lukkedage